Hệ thống khách hàng

Greenbiovet có hệ thống khách hàng trên toàn quốc bao gồm:
–    Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm
–    Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản
–    Nhà máy sản xuất thuốc thú y
–    Trang trại nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi
–    Các công ty thương mại, nhà phân phối thức ăn chăn nuôi
–    Các công ty chăn nuôi gia công.