Lĩnh vực hoạt động:

Với tiêu chí an toàn sinh học trong chăn nuôi và mang đến cho người chăn nuôi những sản phẩm giá trị, chất lượng. GreenBiovet chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nguyên liệu, phụ gia dùng trong chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi, gia súc và nuôi trồng thủy sản.