Công ty Cổ phần GreenBiovet Việt Nam

Lô đất NM5 Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Xã Phú Thị, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

ĐT: (+84-24) 37805387

Fax:(84-4) 3780 5385

Email: info@greenbiovet.com.vn

Gửi liên hệ

Bản đồ

GREENBIOVET

Lô NM5, Khu công nghiệp PhúThị, Gia lâm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 37805387

E-mail: info@greenbiovet.com.vn

Website: https://www.greenbiovet.com.vn/