Mạng lưới phân phối

 

Hệ thống khách hàng:

 

Chúng tôi có hệ thống khách hàng trên toàn quốc bao gồm:
-    Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm
-    Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản
-    Nhà máy sản xuất thuốc thú y
-    Trang trại nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi
-    Các công ty thương mại, nhà phân phối
-    Các công ty chăn nuôi gia công.